การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้

องค์กรต่างๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากความกดดันของตลาดหรือลักษณะของสถานที่ทำงาน ขณะนี้หลายองค์กรกำลังมองหาการจัดการความรู้ (KM) เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ ความคิดริเริ่มดังกล่าวมักเริ่มต้นด้วยการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้

เพื่อให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ KM ต้องทำมากกว่าแค่กำหนดเป้าหมายระดับสูง เช่น “กลายเป็นองค์กรที่มีความรู้”

แต่กลยุทธ์จะต้องระบุความต้องการและประเด็นสำคัญภายในองค์กร และจัดให้มีกรอบการทำงานสำหรับแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การใช้แนวทางนี้ทำให้แน่ใจได้ว่ากิจกรรมและความคิดริเริ่มใดๆ มีรากฐานที่มั่นคงต่อความต้องการและความท้าทายที่แท้จริงที่องค์กรต้องเผชิญ

ความจำเป็นในการจัดการความรู้ มีสถานการณ์ทั่วไปจำนวนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าได้รับประโยชน์จากแนวทางการจัดการความรู้ แม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาเดียวที่สามารถจัดการได้ด้วยเทคนิค KM แต่ก็มีประโยชน์ในการสำรวจสถานการณ์เหล่านี้จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นบริบทสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ KM

  • ศูนย์บริการ
  • พนักงานแนวหน้า
  • ผู้จัดการธุรกิจ
  • แรงงานสูงอายุ
  • สนับสนุนนวัตกรรม

นอกเหนือจากสถานการณ์ทั่วไปเหล่านี้ แต่ละองค์กรจะมีปัญหาและปัญหาเฉพาะตัวที่ต้องแก้ไข กลยุทธ์ จะต้องตอบสนองความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจ

ม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้กลายเป็น ใบหน้าสาธารณะหลักสำหรับหลายองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ บทบาทนี้มีความท้าทายมากขึ้นจากความคาดหวังของลูกค้าว่าพวกเขาจะได้รับคำตอบที่ต้องการภายในไม่กี่นาทีหลังจากรับสาย รวมถึงความความท้าทายอื่นๆ

ที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ต้องเผชิญ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่มีแรงกดดันสูงและมีการดูแลอย่างใกล้ชิด การหมุนเวียนของพนักงานสูง

การฝึกอบรมพนักงานใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ความจำเป็นในการจัดการความรู้มีความชัดเจนและทันท่วงที การไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการขาย ชื่อเสียงสาธารณะ หรือการเปิดเผยทางกฎหมาย

พนักงานแนวหน้า นอกเหนือจากศูนย์บริการทางโทรศัพท์แล้ว หลายองค์กรยังมีเจ้าหน้าที่แนวหน้าที่หลากหลายซึ่งโต้ตอบกับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป พวกเขาอาจปฏิบัติงานในภาคสนาม เช่น พนักงานขายหรือทีมงานซ่อมบำรุง หรือตั้งอยู่ตามสาขาหรือหลังแผนกต้อนรับ ในองค์กรขนาดใหญ่

พนักงานแนวหน้าเหล่านี้มักจะกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยมีช่องทางการสื่อสารไปยังสำนักงานใหญ่ที่จำกัด โดยทั่วไปแล้ว ยังมีกลไกบางประการในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ธุรกิจเดียวกันแต่อยู่ในสถานที่ต่างกัน ความท้าทายในสภาพแวดล้อมแนวหน้าคือการรับประกันความสม่ำเสมอ

ความแม่นยำ และความสามารถในการทำซ้ำ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความการจัดการความรู้สำหรับพนักงานแนวหน้า ผู้จัดการธุรกิจ ปริมาณข้อมูลที่สามารถใช้สำหรับการจัดการธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ความท้าทายในปัจจุบันคือการกรองข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการตัดสินใจ

ทางธุรกิจหรือที่เรียกว่า ข้อมูลล้นเกินหรือ ข้อมูลล้นเหลือการเปลี่ยนแปลงองค์กรยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับความต้องการ “ทักษะด้านบุคคล” ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ จำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง การตัดสินใจเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

และเกี่ยวข้อง การจัดการความรู้สามารถมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความต้องการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องทักษะการให้คำปรึกษาและการฝึกสอนที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 

สนับสนุนโดย    ufabet เว็บตรง