กติกาชีวิต

Published / by admin

กติกาคือกรอบควบคุมพฤติกรรม เพราะในกติกานั้นมีข้อตกลง มีข้อกำหนด อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ และถ้าไม่ปฏิบัติตามกติกาจะต้องได้รับโทษรูปใดรูปหนึ่ง สังคมเล็กๆ หรือสังคมใหญ่จะอยู่ร่วมกันได้จะต้องอาศัยกติกา กติกาดังกล่าวอาจเขียนเป็นตัวอักษรหรือสิ่งที่รู้กันและปฏิบัติกันจนเป็นวัฒนธรรม เมื่อเราพูดถึงกติกาเรามักมองภาพเพียงแต่เรื่องกีฬา แต่จริงๆ แล้วมันเกี่ยวข้องกับการเมือง ธุรกิจ ศาสนา ฯลฯ จริงๆ แล้วถ้าสองคนประสงค์จะทำงานร่วมกัน ก่อนจะลงมือทำควรร่างกติกากันก่อน มิฉะนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นฐานรองรับการปรับความเข้าใจกันได้

ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทราบดีว่าจะมีนักกีฬาบางคนที่หวังชนะอย่างเดียว เขาจะทำอะไรก็ได้ วิธีไหนก็ได้แต่ขอให้ชนะ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการกีฬาได้เปลี่ยนไปจากเพื่อสมานสามัคคีและเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยคนให้มีความอดทน มีระเบียบวินัย เรียนรู้จักการให้อภัย และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ กลายเป็นเพื่อชื่อเสียง เกียรติและผลประโยชน์ ดังนั้นนั้นความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงได้หายไป ชัยชนะที่ได้มาจากทำผิดกติกาไม่ว่าจะรู้สึกตัวคือตั้งใจจะทำ หรือไม่รู้สึกตัวคือพลาดไปโดยไม่ตั้งใจ แต่ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษ ชัยชนะของเขาไม่มีค่าอะไร

ความจริงเกี่ยวกับกติกาสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนได้เช่นกัน แต่ที่แตกต่างกันคือ ชีวิตส่วนบุคคล ผู้ที่จะตั้งกติกาเป็นตัวเองไม่ใช่ผู้อื่น เราต้องตกลงกับตัวเอง สร้างข้อกำหนดให้ตัวเองในเกมชีวิตแต่ละคนมีเป้าหมายความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ในชีวิตเราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าการได้มาซึ่งความสมหวังจะต้องไม่ทำอะไรที่ผิดหลักจริยธรรม ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เราต้องเคร่งครัดในกติกาที่ตนเองตั้งขึ้น

ผมมีกติกาชีวิตซึ่งเป็นกรอบพฤติกรรม เป็นธรรมนูญภายในใจ กติกานั้นผมได้มาจากหลักการในพระคริสตธรรมคัมภีร์ หลักการของพระคัมภีร์บอกให้ผมมีความยุติธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา อยากให้เขาทำอย่างไรกับเราก็ให้ทำสิ่งนั้นแก่เขาก่อน จะต้องไม่โกรธง่าย จะต้องเห็นใจผู้ด้อยโอกาส หมั่นกระทำการดีในทุกโอกาส อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำ ไม่ขาดการไปนมัสการพระเจ้า ฯลฯ เราอาจเริ่มต้นสร้างกติกาง่ายๆ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนติดเป็นนิสัย แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น ผู้ที่จะปฏิบัติตามกติกาได้จะต้องสร้างวินัยให้กับตนเอง ดังนั้นวินัยกับกติกาจึงเป็นคู่แฝด ไม่มีใครมีวินัยถ้าไม่ฝึกสร้างกติกาและยากที่คนเป็นบุคคลที่มีกติกาชีวิตถ้าไม่มีวินัย

จงสร้างกติกาชีวิตให้ตนเองมิฉะนั้นผู้อื่นจะช่วยตั้งให้